No privātpersonām par izdarītajiem pirkumiem interneta veikalā tiek sagaidīta priekšsamaksa. Preces tiek nosūtītas pa pastu, vēlākais, divu darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas, ja puses nav vienojušās citādi. Samaksas termiņš ES reģistrētiem uzņēmumiem, kas pasūta produktus, izmantojot e-pasta adresi abcell@abcell.fi, ir 14 diennaktis no piegādes dienas.

Lai saņemtu atpakaļ naudu par vienreizējās lietošanas produktu, ir jāuzrāda neapstrīdami pierādījumi par nepilnību tā darbībā vai ražošanā. Šādā gadījumā klientam ir jāsazinās ar uzņēmumu pa e-pastu abcell@abcell.fi, lai saņemtu turpmākus norādījumus. Iekārtām Abcell papildus ražotāja garantijai dod “apmierinātības garantiju”: 30 diennakšu laikā klients var sūtīt preci atpakaļ jebkāda iemesla dēļ, pamatojot to rakstiski. Abcell atmaksās klienta samaksāto cenu līdz ar piegādes un atpakaļ sūtīšanas izdevumiem pilnā apmērā.