Abcell aizsargā klienta privātumu, izmantojot visus likumīgos līdzekļus. Mūsu interneta veikalā ievāktā informācija paliek interneta veikalā, līdz tā tiek izdzēsta. Nekāda informācija par klientu, veikala apmeklējumu vai pirkumiem interneta veikalā, vai par komunikāciju starp klientu un interneta veikalu/Abcell netiek atklāta un arī ne nodota nekādām institūcijām, un netiek arī izmantota informācijas datubāžu veidošanā. Iegādātās preces tiek piegādātas uz pircēja norādīto adresi iepakojumā, uz kura nav nekādu citu atzīmju kā vien saņēmēja vārds un adrese, kā arī sūtītāja (Abcell) nosaukums, adrese un logo. Uz piegādes adresi netiek nosūtītas reklāmas, mārketinga informācija vai aptaujas.