Šis tests ir panelis ar11 testa strēmelītēm un ietver arībufervielas šķīdumu pulverveida vai sausa parauga šķīdināšanai. Testējamās narkotiku grupas ir: amfetamīna(AMP1000), ekstazi (MDMA500), metamfetamīna (MET1000), marihuānas(THC50), kokaīna(COC300) un morfīna (MOP300) atvasinājumi, kāarīLSD (LSD20), benzodiazepīni (BZO300), buprenorfīns (BUP10), metadons (MTD300) un tramadols (TML100). Tests ir piemērots narkotisko vielu un medikamentu sastāvdaļu noteikšanai pulveros un paraugos, kas ņemti no cietām virsmām, kāarīurīna un dzērienu paraugos.

Cena
12,00 €
DOA-X114

DOA-X114

·   Atveriet testa kasetes paciņu un noņemiet vāciņu, kas aizsargātesta strēmelīšu galus.

·   Testējot virsmaspārvelciet strēmelīšu galus testējamai virsmai(galdam, virsmai, grīdai, u.tml.), velkot krustu šķērsu uz abām pusēm tādāleņķī, lai atklātie strēmelīšu galiskartu testējamovirsmu gandrīz ar visu savu virsmu.

·   Testējot pulverveida paraugunoņemiet bufervielas tūbiņai zaļo korķi un ieberiet pētāmo pulveri bufervielas tūbiņā. Atkal aizveriet tūbiņu ar zaļo korķīti (kam aizvērtsdozēšanas korķis), brītiņu spēcīgi kratiet un tad nogaidiet30 sekundes.

·   Tad noņemiet bufervielas tūbiņas caurspīdīgo dozēšanaskorķīti un, saspiežot tūbiņu, izlejiet visu tūbiņas saturu vāciņā, kas aizsargāja testa strēmelītes.

·   Lēnām un uzmanīgi (lai buferviela neizšļakstās no vāciņa) ielieciet testa kasetiatpakaļvāciņā, līdz kasete ir sākotnējādziļumāun vāciņš atkal aizsargātesta strēmelītes.

·   Sekojiet krāsainās šķīduma līnijas augšupceļam un gaidiet, līdz visās strēmelītēs parādās skaidra C līnija.Nolasiet rezultātu 5 minūtes pēc tam, kad esat aizvēruši vāciņu (bet ne pēc vairāk kā10 minūtēm) un tulkojiet katrāstrēmelītēredzamo sekojoši: 

Ja testa lodziņāredzamas divas līnijas(C un T), rezultāts ir NEGATĪVS, tātad uztriepes vai pulverveida paraugānav attiecīgajai narkotiku grupai piederīgu vielu pēdu.

Ja testa lodziņāredzama tikai C līnija(trūkst T līnijas),rezultāts irPOZITĪVS, tātad pētāmajāparaugāir attiecīgajai narkotiku grupai piederīgi savienojumi.

Ja testa lodziņāir tikai T līnija vai nav nevienas līnijas(tātad vienmēr, kad trūkst C līnijas), tests nav izdevies. Veiciet pārbaudi no jauna ar citu testa kaseti. Ja krāsaināšķīduma līnija nav redzama, buferviela no vāciņa nav iesūkusies strēmelītēs. Iesūkšanos var mēģināt veicināt, uzsitot testa panelim un noliekot to horizontāli (pieraugiet, lai šķīdums neizplūst no vāciņa). Ja šķīduma līnija izsūcās cauri testa lodziņam un fons kļuva gaišs, bet C līnija nav parādījusies, sazinieties ar importētāju. 

Klienti, kas iegādājās šo, iegādājās arī...