Zarnu trakta vēzisir trešais izplatītākais vēža tips gan vīriešiem, gansievietēm. Bieži vienīgāzarnu trakta vēža pazīme ir neredzamas asinis fēcēs. Parastie asiņu noteikšanas fēcēs testi, kas pamatojas uz hemoglobīna noteikšanu, nespēj noteikt asiņošanu gremošanas trakta augšdaļā, jo ceļācauri gremošanas traktam Hb sadalās.Šis tests līdzās Hb mēra arītransferīnu, kas zarnu traktāsadalās lēni. Tādāveidātests spēj noteikt asiņošanu arīgremošanas trakta augšdaļā, un sniedz informāciju par asiņošanas vietu gremošanas traktā.

Vesela cilvēka fēcēs nav atrodams ne Hb, ne transferīns. Asiņu noteikšanu fēcēs nav jēgas veikt cilvēkam, kam ir asiņojoši hemoroīdi vai anālās atveres čūlas, kāarīne pirmo triju dienu laikāpēc mēnešreižu beigšanās. Medikamentu, kas izraisačūlas gremošanas traktā(aspirīns, Primaspan u. c.) lietošanu vajadzētu pārtraukt 2 diennaktis pirms testa veikšanas.

Cena
6,60 €
ulosteveritesti

ulosteveritesti

Transferīna/asiņu noteikšanas testa fēču paraugāLIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Ja iespējams, defecējiet podiņāvai citātīrā, sausātraukāvai uz jebkāda pamata (der arīzeme). Ja defecējat tualetes podā,vispirms pārtrauciet ūdens padevi rezervuāram, noraujiet ūdeni, atlikušo ūdeni ar tualetes birstes palīdzību noslaukiet no poda virsmas un uz atlikušāūdens uzmetiet tik daudz tualetes papīra, lai varētu defecēt uz tā(tā, lai fēces negrimtu ūdenī). 

2. Noskrūvējiet reaģentu tūbiņas zaļo vāciņu un iebāziet vāciņam piestiprināto parauga ņemšanas kociņu pāris cm dziļumāvismaz trijās dažādās fēces vietās. Bāžot kociņu fēcē, varat to pagriezt (nav obligāti), bet nerociet! Kociņam tik un tāpielipspietiekams daudzums fēču.

3. Ievietojiet kociņu atpakaļreaģentu tūbiņāun stingri aizskrūvējiet vāciņu ciet. Spēcīgi kratiet reaģentu tūbiņu aptuveni 20 sekundes un ļaujiet brītiņu nostāvēties, lai izzūd iespējami radušās putas.

4. Atveriet hermētiski noslēgto maisiņu, izņemiet testa kaseti un uzlieciet to uz galda (to varat izdarīt, arīpirms ņemat fēču paraugu, ja grasāties testu veikt uzreiz). Noņemiet reaģentu tūbiņas bezkrāsaino vāciņu – tātūbiņu varēsiet izmantot kāparauga dozētāju. Nolieciet tūbiņu vertikāli, novietojiet atvērto galu virs parauga vietas “S” un iespiediet tajātrīs pilītes (apt. 120 µl) sašķidrinātāfēču parauga. Mēģiniet izvairīties no gaisa burbuļu rašanās un/vai iekļūšanas parauga vietā. Pagrieziet tūbiņu ar atvērto galu uz augšu, atkal uzlieciet caurspīdīgo vāciņu un nolieciet tūbiņu malā.

5. Uzņemiet laiku pulkstenīun ļaujiet paraugam mierīgi izsūkties cauri četrstūrveida testa lodziņam, līdz fons atkal kļūst gaišs un ir skaidri redzama C līnija.  

6. 5 min (bet ne vairāk kā10 min) pēc parauga iepilināšanas S lodziņānolasiet rezultātu un tulkojiet to sekojoši:

*Rezultāts ir negatīvs, tātad ne transferīna, ne Hb nav nosakāmādaudzumā, ja kasetēir redzama tikai kontrollīnija C joslā. 

*Rezultāts ir pozitīvs, ja zem skaidras kontrollīnijas(C) ir kaut vai iesārta svītra vai nu Tf (paraugs satur feritīnu)vai FOB joslā(paraugs satur Hb), vai abās testa joslās(paraugs satur gan feritīnu, gan Hb). 

Klienti, kas iegādājās šo, iegādājās arī...