Akūta caureja ir biežs nāves iemesls bērniem nabadzīgajās valstīs, un nopietna bērnu slimība visāpasaulē. Izplatītākais slimības ierosinātājs ir tikai 1973. gadāatklātais rotavīruss, ar ko var inficēties, uzņemotuzturu, kas nonācis saskarēar fēcēm, vai arīsliktas personīgās higiēnas rezultātā, ja vīruss nokļūst, piemēram, no ar fēcēm aptraipītāmrokām tiešimutē.Pēc 1 – 3 diennaktīm vīruss izraisa caureju. Vīrusa noteikšanai fēču paraugālabākais laiks parasti ir 2-5 diennaktis no slimības sākšanās brīža, bet vīruss fēcēs izdalās visu ilgstošās caurejas laiku. Rotavīrusa izraisītāvēderkaite ir dzīvībai bīstama, sevišķi zīdaiņiem, veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar pazeminātu imunitāti. Infekcija visbiežāk izplatās ziemas laikāun var izraisīt epidēmijas, kuru laikāsaslimst tūkstošiem cilvēku. Tipiski rotavīrusu konstatēaptuveni 50% bērnu, ko atved uz slimnīcu vēdera kaites dēļ. Vīrusi vairojas šūnu kodolos un šķiet, ka atšķirīgi izpaužas katrai sugai, uz katru no tām iedarbojoties citādi. Rotavīrusa kultivēšana ir sevišķi sarežģīta, tāpēc to nav vērts atdalīt kultivēšanai diagnostikas nolūkos. Tieša tānoteikšana fēcēs ir vienkārša un iespējama ar daudzām un dažādām tehnikām.

Lielai daļai bērnu, kas cieš no caurejas un kuriem slimības izraisītājs nav rotavīruss, slimību izraisa Ad40 unAd41 tipa adenovīrusi. Adenovīruss izraisa vēdera saslimšanas visāpasaulēun visos gadalaikos. No šīvīrusa parasti cieš bērni vecumāzem 2 gadiem, bet slimība skar visa gadagājuma cilvēkus.4-15% no vēdera saslimšanām, kam nepieciešama stacionāra ārstēšana, izraisa adenovīrusi.

Cena
12,00 €
Rota/adeno/astro/norovīrusa testi, 2 gb

Rota/adeno/astro/norovīrusa testi, 2 gb

*Rezultāts ir negatīvs, tātad fēču paraugānav neviena no vīrusiem nosakāmādaudzumā, ja kasetēir redzama tikai kontrollīnija ar C apzīmētajālaukā. 

*Rezultāts ir pozitīvis, ja zem skaidras kontrollīnijas (C)ir kaut vai iesārta līnija vai nu T1(paraugs satur rotavīrusu) vai T2 joslā(paraugs satur adenovīrusu), vai abās testa joslās (paraugs satur gan rota-, gan adenovīrusu). 

Klienti, kas iegādājās šo, iegādājās arī...