Norovīrusi ir bezapvalka, vienāRNS ķēdēietverti, ģenētiski trijās pamatgrupās iedalāmivīrusi. 1. un 2. no pamatgrupām inficēcilvēkus, savukārt 3. grupa – liellopus un cūkas. Šie vīrusi ir vieni no galvenajiem zarnu traktu iekaisumu izraisītājiem pasaulēun tiem ir raksturīgas sprādzienveidīgas epidēmijas darba vai dzīvesvietās. Jau 10 vīrusu var izraisīt slimību, ar ko ir ļoti vienkārši inficētiesar pārtikas, dzērienu un cilvēku kontaktu starpniecību. Vīruss parasti izplatās ar fēcēm, bet iespējams inficētiesarīno vēmekļu tvaikiem. Akūtas slimības inkubācijas periods ir 24-48 stundas, bet slimība var attīstīties jau pēc 12 stundām. Slimība parasti noris vieglāformā, bet, ja netiek ārstēta, tāmaziem bērniem un sliktāfiziskāformāesošiem veciem cilvēkiem var izraisīt nāvi.

Tipiski norovīrusa izraisītas slimības simptomi ir slikta dūša, vemšana, caureja un spazmas vēderā. Dažiem slimība izraisa arīvieglu drudzi, drebuļus, galvas un muskuļu sāpes, kāarīvispārīgu nogurumu. Parasti slimība izbeidzas pati no sevis, un simptomi pāriet dažās dienās.

*Rezultāts ir pozitīvs, ja virs skaidras kontrollīnijas (C) ir kaut vai iesārta svītra vai nu T1 (paraugs satur 1. genotipa norovīrusu)vai T2 joslā(paraugs satur 2. genotipa norovīrusu), vai abās testa joslās  (paraugāir abu tipu norovīrusi). 

Cena
10,05 €
Pieejamība
Krājumā
Norovīrusa eksprestesti, 2 gb

Norovīrusa eksprestesti, 2 gb

Klienti, kas iegādājās šo, iegādājās arī...