Tests sastāv no paneļa ar6 narkotikas noteicošām strēmelītēm; komplektāir iekļauts arībufervielas šķīdums pulverveida un/vai sausu paraugu šķīdināšanai. Testējamās narkotiku grupas iramfetamīna (AMP1000), ekstazi (MDMA500), metamfetamīna (MET1000), kokaīna (COC300) un morfīna atvasinājumi (MOP300), kāarībuprenorfīns (BUP10). Tests der narkotiku un medikamentu sastāvdaļu noteikšanai pulveros un paraugos, kas ņemti, pārbraucot virsmām, kāarīurīna un dzērienu paraugos.

Cena
9,68 €
mop, coc, amp, met posit.; MDMA, bup negat.

mop, coc, amp, met posit.; MDMA, bup negat.

  • mop, coc, amp, met posit.; MDMA, bup negat.
  • Tests 6 narkotisko vielu noteikšanai pulveros, tabletēs un uztriepēs

·   Noņemiet bufervielas tūbiņas caurspīdīgo vāciņu un, saspiežot tūbiņu, izlejiet visu tūbiņas saturu vāciņā, kas sargātesta strēmelītes.

·   Uzmanīgi un lēnām (lai buferviela neizšļakstās no vāciņa) ielieciet narkotiku noteikšanas kaseti atpakaļaizsargvāciņā, līdz vāciņš ir sākotnējādziļumā– tāpat, kāaizsargājot testa strēmelītes.

·   Sekojiet krāsaināšķīduma uzsūkšanās procesam un nogaidiet, līdz visās strēmelītēs ir parādījusies izteikta C līnija. Nolasiet rezultātu 5 minūtesno brīža, kad aizvērāt vāciņu(bet ne pēc vairāk kā10 minūtēm) un tulkojiet rezultātu, katru strēmelīti atsevišķi, sekojoši: 

Ja testa lodziņāredzamas divas līnijas (C un T), rezultātsir NEGATĪVS, tātad pulverveida vai velkot ņemtajāparaugānav attiecīgajai narkotiku grupai piederīgu vielu pēdu.

Ja testa lodziņāredzama tikaiC līnija(trūkstT līnijas), rezultātsir POZITĪVS, tātad pētāmajāparaugāir vielas, kas pieder attiecīgajai narkotiku grupai.

Ja testa lodziņāir tikaiT līnijavai nav nevienas līnijas(trūkstC līnijas), tests nav izdevies. Veiciet jaunu pārbaudi ar jaunu testu. Ja krāsaināšķīduma līnija nav redzama, buferviela no vāciņa nav iesūkusies strēmelītēs. Iesūkšanos var mēģināt veicināt, uzsitot testa panelim un noliekot to horizontāli (pieraugiet, lai šķīdums neizplūst no vāciņa). Ja šķīduma līnija ir izsūkusiescauri testa lodziņam un fons kļuvisgaišs, bet C līnija nav parādījusies, sazinieties ar importētāju. 

Klienti, kas iegādājās šo, iegādājās arī...