Produkta iepakojumāir lietošanas pamācības un apraksti, kāarī 2 gb testa paneļu, kas piemērotičetru dažādu narkotisko vielu grupu noteikšanai,iepakoti noslēgtos folijas maisiņos.Testa panelim pievienotas četras testējošas strēmelītes, ar kurām iespējams testēt urīna vai citus šķidrus paraugus. Testējamās narkotiku grupas ir amfetamīns, kanabinoīdu savienojumi, morfīns/opiātu atvasinājumi un benzodiazepīni. Šīs narkotiku grupas ir plaši tirgotas narkotikas, un reizēm tās privātās ballītes lieto, lai pastiprinātuboli, kāarīdala bezmaksas, lai pievilinātu jauniešus. Gandrīz 100 no benzodiazepīnu savienojumiem tiek lietoti kānarkotikas, t. s. ”atslēgšanās pilieni”. Izlietotos testus un iepakojumu var izmest mājsaimniecības atkritumos.

Vienkāršs testa panelis ar četrām testa strēmelītēm dažādām narkotiku grupām. Urīna vai dzēriena paraugu paņem, piemēram, vienreizējās lietošanas krūzītē, testa paneli izņem no hermētiski noslēgtāfolijas maisiņa, noņem vāciņu, kas aizsargāstrēmelīšu galus, tos iemērc aptuveni 1cm dziļumātestējamāparaugāun tur tās paraugā, līdz katrāstrēmelītēir redzama sārta, augšupejoša šķidruma līnija.Paneli izņem no parauga, uzliek tam aizsargājošo vāciņu un noliek horizontālāstāvoklī, piemēram, uz galda. Tests ir izdevies un rezultāts gatavs nolasīšanai, kad strēmelītēir redzama C līnija (kontrolei) un strēmelītes fona krāsa ir vienmērīgi gaiša (iesārta). Ja zem C līnijas nav redzama T līnija, kas skaidri izdalās no fona, paraugāir bijis tāds daudzums narkotikas, kas pārsniedz testa jutīguma robežu. Ja visās četrās strēmelītēs ir redzamas gan C, gan T līnijas, paraugāneviena no narkotiku grupām nav bijusi tādādaudzumā, kas pārsniegtu dotās jutīguma robežas.

Cena
7,00 €
4 narkotisko vielu noteikšanas paneļi, iepakojumā 2 gb

4 narkotisko vielu noteikšanas paneļi, iepakojumā 2 gb