Ar programmēšanas karti aprīkota lasīšanas ierīce, kas izanalizēnepieciešamo savienojumu no pirkstgala ņemtāasins (vai urīna, vai fēču)paraugā15 minūšu laikāun izdrukārezultātu. Jebkuram analizējamam savienojumamnepieciešama sava testa kasete, un to cenas, atkarībāno savienojuma, svārstāsstarp diviem un pieciem EUR. Jau vairāk nekā30 savienojumu, ko plaši analizēklīniskās laboratorijās, ir nosakāmi ar kvantitatīvu eksprestestu palīdzību. Ierīces cena ir atkarīgano izvēlētās programmēšanas kartes: jo mazāku daudzumu dažādu savienojumu vēlaties diagnosticēt, jo lētāka būs ierīce.Cena norādīta ierīcei, kas aprīkota ar pilnu programmēšanas karti. Starp programmēšanas kartēm ar mazākām iespējām var izvēlēties, piemēram, sirds slimību karti (MYO, TNI, CK-MB), sirds slimību plus karti(MYO, TNI, CK-MB, D-dimērs un CRP), vēža slimību plus karti(AFP, CEA, FRT, PSA ja FOB) un 12-, 14-, 15-, 17-, 18-, 20-, utt. analītiķu kartes. Ierīce ir īpaši labipiemērota ārstu praksēm un laboratorijām, kas ikdienāvai vispār veic vien nelielu skaitu analīžu. Ierīce un testa kasetes ietilpst arīsomāun, to pieslēdzot pie elektrības avota, tāuzreiz ir gatava darbam. Ierīce irneatsverams palīgs ārstiem mājas vizītēsvai analīžu pakalpojumu sniedzējiem izbraukumos. Rezultāts, diagnoze, iesakāmie medikamenti un turpmākāārstēšana kļūst skaidra, izmeklējot pacientu, tāpēc 20-30 min uz pacientu ir pietiekami ilgs laiks.

Lietošanas pamācība ir angļu valodā. Ierīcei nav nepieciešama apkope. Lietošanas demonstrācijauz vietas ir iespējama par papildu samaksu.

Cena
1 800,00 €
Kvantitatīvs eksprestestu analizators

Kvantitatīvs eksprestestu analizators