Produkta iepakojumāir lietošanas pamācība un produkta apraksti, kāarī2 gb testa kasešu noslēgtos folijas maisiņos deviņu dažādu narkotiku grupu noteikšanai. Testa kasetēir deviņas testa strēmelītes deviņu dažādu narkotiku grupu noteikšanai urīnāvai citāšķidrāparaugā. Testējamās narkotiku grupas ir amfetamīns, barbiturāti, benzodiazepīni, metamfetamīns/ekstazi, kanabinoīdie savienojumi, kokaīns, metadons, morfīna/opiātu atvasinājumi un tricikliskie antidepresanti. Teju 100 no benzodiazepīnu savienojumiem lieto kānarkotikas, t.s. “izslēgšanās pilienus”. Izlietotos testus un to iepakojumus var izmest kāparastus mājsaimniecības atkritumus.

Urīna vai dzēriena paraugu paņem, piemēram, vienreizējās lietošanas krūzītē. Izņemiet testa paneli no hermētiski noslēgtāfolija maisiņa, noņemiet vāciņu, kas aizsargāstrēmelīšu galus, iemērciet strēmelīšu galus aptuveni 1cm dziļumātestējamajāparaugāun paturiet tur, līdz katrāstrēmelītēir redzama iesārta, augšupejoša iesūkšanās līnija.Izņemiet paneli no parauga, uzlieciet atpakaļaizsargājošo vāciņu un nolieciet paneli horizontāli, piemēram, uz galda. Tests ir izdevies un rezultāts gatavs nolasīšanai, kad strēmelītēir redzama C (kontroles) līnija, un strēmelītes fona krāsa ir vienmērīgi gaiša (iesārta). Ja zem C līnijas nav redzama T (testa) līnija, kas skaidri izceļas uz fona, tātad paraugāir bijis tāds daudzums attiecīgās strēmelītes testējamāsnarkotikas, kas pārsniedz jutīguma robežu. Ja visās deviņās strēmelītēs redzamas gan C, gan T līnijas, paraugānav bijis nevienas no testējamām narkotikām tādādaudzumā, kas pārsniegtu jutīguma robežas.

Cena
13,50 €
Testa kasete 9 narkotiku grupu noteikšanai, 2 gb

Testa kasete 9 narkotiku grupu noteikšanai, 2 gb

Klienti, kas iegādājās šo, iegādājās arī...