Trauciņš ar uzskrūvējamu vāciņu urīna paraugam, kurāir testa strēmelītes 12 dažādu narkotiku grupu noteikšanai. Noskrūvējiet vāciņu, urinējiet trauciņā, uzskrūvējiet vāciņu, nogaidiet dažas minūtes un pārbaudiet rezultātu katrāstrēmelītēatsevišķi pēc 5 - 10 minūtēm. Kad urīna paraugs iesūksies strēmelītēs, tās nokrāsosies sārtākrāsā. Pamazām fons kļūst gaišs un katrāstrēmelītēbūs redzamas ne vairāk par divām līnijām.  Divas līnijas nozīmēnegatīvu rezultātu un norāda uz to, ka paraugānav nevienai narkotiku grupai piederīgo vielu tādādaudzumā, kas pārsniegtu testa jutīguma robežu. Ja ir redzama augšējā, C, līnija, bet zemākās T līnijas nav vispār, tad paraugāir narkotikas, ko pārbauda attiecīgāstrēmelīte.. Ja trūkst C līnijas, tests šajāstrēmelītēnav izdevies un šīs strēmelītes rezultāts nav nekādi tulkojams.

Urīna parauga trauciņāesošās 12 testa strēmelītes uzrāda sekojošas narkotiku grupas, koncentrācijai paraugāpārsniedzot iekavās norādīto jutīguma robežu (ng/ml): MOP=opiāti(100); MET=metamfetamīns(300); COC=kokaīns(100); AMP= amfetamīns(300); BZO=benzodiazepīnu atvasinājumi(100); KET=ketamīns(100); LSD (20); K2= sintētiskāmarihuāna(25); TCA=tricikliskie antidepresanti (1000); CAT=katinons (10); THC= kanabinoīdie savienojumi(20); BUP=buprenorfīns(5).

Cena
9,95 €
Pieejamība
Krājumā
Trauciņš 12 narkotiku grupu noteikšanai urīna paraugā

Trauciņš 12 narkotiku grupu noteikšanai urīna paraugā

  • Trauciņš 12 narkotiku grupu noteikšanai urīna paraugā
  • Trauciņš 12 narkotiku grupu noteikšanai urīna paraugā
  • Trauciņš 12 narkotiku grupu noteikšanai urīna paraugā

Klienti, kas iegādājās šo, iegādājās arī...